publicerad: 2021  
flugblomster flugblomstret, plural flug­blomster, bestämd plural flugblomstren
flug|­blomstr·et
substantiv
flu`gblomster
en orkidé med insekts­liknande blommor
flug­blomstren pollineras av insekts­hannar som tycks ta dem för honor
belagt sedan 1755