SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
fo`rum substantiv ~et, plur. ~ el. fora for·um1plats eller samman­hang där ngt (lämpligen) ut­spelas eller läggs fram jur.komm.propagandaforumtid­skriften blev ett forum för den unga lyrikenett centralt forum för diskussion om samhälls­frågoräv. om diskuterande församlingett forum på 200 professorerett forum (för ngt)sedan 1739av lat. for´um ’torg; öppen plats’, urspr. ’för­gård’, till for´is ’dörr’; besl. med dörr 2nu­mera särsk. i namn torg i forn­romersk stad av­sett bl.a. för offentliga möten samh.Forum Romanum i Romsedan 1850