publicerad: 2021  
frestad frestat frestade
frest·ad
adjektiv
fres`tad
mest predikativt benägen att handla på visst sätt efter­som följderna verkar lockande el. spännande
JFR hågad
frestad (till något) frestad (att+verb)
han var frestad att köpa båten
ibland äv. utan positiva följder (i vissa ut­tryck)
man är frestad att sätta etiketten "kubism" på hans måleri
belagt sedan 1793