SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
from adjektiv ~t ~ma fromm·arereligiös på ett stillsamt, allvarligt sätt admin.relig.JFRcohyponymgudfruktig en from själen from gammal gummaäv. om handling e.d.fromma bönerett fromt budskapäv. bildligt om önskningväl­menande men få­fäng en from förhoppningfrom som ett lammmycket lugn och beskedligväl inne i kyrkan blev han from som ett lamm och hans språk mycket vårdat sedan slutet av 1400-taletH[elige] Susos Gudeliga Snilles Väckarefornsv. fromber ’mäktig; tapper; präktig; god; gud­fruktig’; av lågty. vrome med samma betydelse, eg. ’fram­stående’; besl. med fram