publicerad: 2021  
fruga frugan frugor
frug·an
substantiv
fru`ga
var­dagligt hustru till en viss man
någons fruga fruga till någon
jag är ensam hemma, frugan och ungarna är på landet
belagt sedan 1389 (öppet brev om pantsättning av gods utfärdat av prästen Assar i småländska Hinneryds socken (Gadolin)); se ur­sprung till fru