SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1fy`ra räkneord grund­talet som är tre plus ett mat.fyraårigfyrdubbelfyrfotadjurfyrhörningde fyra års­tidernade fyra väder­streckeninom/mellan fyra väggarsevägg mellan fyra ögonseöga 1 på alla fyramed händer och fötter eller knän mot under­lagethan kröp på alla fyra i rabatten och rensade o­gräs sedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötlandrunform fiakurum (dat.), övrig runform fiura (ack.), fornsv. fiurir, fyre; gemens. indoeur. ord; jfr kvadrat
2fy`ra substantiv ~n fyror fyr·ansiffran 4 admin.af.mat.äv.den fjärde i ordningen hon blev fyra, en futtig tion­del från brons­medaljäv. om fjärde klass i skolanhan går i fyransedan 1834se 1fyra
3fy`ra verb ~de ~t fyr·arvanligen med partikel, särsk. elda Nollfyra på i spisenfyra på (i ngt)sedan 1692jfr fornsv. fyra ’ge eld, skjuta’ Subst.:vbid1-158476fyrande