SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
galjon äv. galliongallion [galjo´n] substantiv ~en ~er galj·on·en, galli·on·enut­byggnad på ömse sidor om för­stäven på äldre far­tyg sjö.far­tyget hade en liten galjon under ett kort bog­sprötäv. om mot­svarande far­tygsedan 1629av fra. galion ’(spanskt) far­tyg, av­sett för transporter till kolonier i Amerika’; av ita. galeone, till galea ’galär’; jfr galeas, galeja, galär