SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ginst [jin´stel.gin´st] substantiv ~en ~er ginst·en(typ av) ärt­växt med små blad och (oftast) gula blommor ofta i form av en taggig buske; vanligen växande på torr mark bot.ginstbuskefärgginsthårginstnålginstden lysande ginsten på Hallands ljung­hedaren ginst som ger gul växt­färgsedan 1651via ty. av lat. genis´ta, genes´ta med samma betydelse