SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
grå`hårig adjektiv ~t grå|­hår·igsom har grått hår vanligen till följd av stigande ålder admin.kläd.hon började bli gråhårig redan i 30-årsåldernofta mer el. mindre bildligt i ut­tryck för bekymmerhan gör föräldrarna gråhåriga med sina på­hittsedan ca 1430Själens tröstfornsv. grahärotter, graharadher