SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1gry substantiv ~et gry·et1storlek, form och sammanfogningstyp hos de o­lika bestånds­delarna i en berg­art särsk. i fråga om skarpa el. rundade korn bergsvet.skarpt grymilt grysedan 1756äldre gryt, senare trol. upp­fattat som bestämd form, var­av o­bestämd form gry; se gryt 2i vissa ut­tryck (positiva) personliga egenskaper psykol.det är gott gry i den flickansedan 1744till 1gry 1 i bet. ’beskaffenhet’
2gry verb ~dde ~tt, pres. ~r börja ljusna på grund av solens upp­gång tid.SYN.synonym1bräcka 5synonymdagas MOTSATSantonymskymma 2 morgonen grydde grå och fuktigvi ger oss av när det gryräv. bildligtofta pres. part. ta sin början ett gryende hopp om freden bok om den gryende arbetar­rörelsen på 1880-taletgrysedan ca 1452Nya eller Karls-Krönikanfornsv. gry; trol. till grå, allt­så eg. ’gråna’; jfr sv. dial. gråna ’dagas’ Subst.:vbid1-174288gryende