publicerad: 2021  
hädangången hädangånget hädangångna
häd·an|­gång·en
adjektiv
`dangången
hög­tidligt som har av­lidit
JFR avliden
hon har varit hädan­gången i sexton år
någon gång bildligt
hans berättelser till­hör en hädan­gången tid
belagt sedan 1842