publicerad: 2021  
hake haken hakar
hak·en
substantiv
ha`ke
1 vinkelböjt, krok­liknande före­mål för fästning eller upp­hängning av något
fönsterhake; karbinhake; spärrhake
hon drog igen dörren och lade på haken
äv. om vissa krok­liknande skriv­tecken under bok­stäver (som modifierar ut­talet)
det is­ländska "o med hake", allt­så ǫ
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska haki; gemensamt germanskt ord; jfr tyska Haken, engelska hook med samma betydelse
2 liten detalj som försvårar eller omöjlig­gör något
en hake (i/med något)
en hake (i något)
en hake (med något)
planen var skarp­sinnig men det fanns en hake
belagt sedan 1749