publicerad: 2021  
hampa hampan
hamp·an
substantiv
ham`pa
1 en stor spånadsväxt med långa, sega stjälk­fibrer som an­vänds för fram­ställning av tåg­virke och grövre textilier m.m.
äv. om (de bearbetade) fibrerna
tjärad hampa
äv. om liknande spånadsmaterial
manillahampa; sisalhampa
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska hampa; gemensamt germanskt ord, mot­svarande grek. kann´abis; jfr ur­sprung till hämpling
2
ta någon i hampan var­dagligtgripa tag i (handen på) någonutan större fin­känslighet: buss­chauffören tog frid­störaren i hampan och ledde ut honom
belagt sedan 1848; till hampa 1 i en äldre bet. 'hår'