SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hej´ interjektion 1ett informellt hälsnings- el. avskeds­ord komm.nä­men hej, är det du!hej (då), vi ses!hej på dig!hej med dig!ibl. äv. för på­kallande av upp­märksamhethej, du där ...!hej svejssom hälsningvard.hej svejs, kul att se dig! se ut som hej kom och hjälp migsese ut 1 säga tack och hej till ngtse1tack sedan 1541trol. av lågty. eller ty. hei med liknande an­vändning 2uttr. för munterhet och lös­släppthet särsk. i sång­lekar o.d.Nollhej och hopp så lustigt det gåräv. för att markera takt, särsk. vid kollektivt arbeteå hej å hej ...hej viltsevild 2 man ska inte ropa hej (förrän man är över bäcken)man ska inte jubla för tidigtjag tror jag får jobbet, men man ska inte ropa hej förr­än alla papper är på­skrivna sedan ca 1710Hej, tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara.Svensk sånglek (nigarepolska), känd sedan förra hälften av 1800-talet