SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hel adjektiv ~t 1knappast predikativt som om­fattar alla delar av den före­teelse som fram­går av samman­hanget admin.JFRcohyponymodeladcohyponymfull 2cohyponymall hela byggnaden förstördeshela dagen arbetade dede stekte grisen helhela klassen skrattadetvå hela och en tredje­deljag stöder honom helt och fullt (adv.)ofta med an­tydan om stor om­fattning, positiv värdering e.d.de var i Paris en hel månadäv. med stark bi­betydelse av enhetlighet och följd­riktighetatt bli en hel människadet blev aldrig något helt med hans studieri adverbiell an­vändning vanligen rent förstärkandemycket, all­deles en helt ung kvinnahelt nyligenen helt annan sakför hela slantenseslant 1 (göra ngt) som en hel karlsekarl (göra) helt om(göra) hel­omvändning av kroppeni stående ställningsärsk. mil.befäl­havaren gjorde helt om och beordrade giv­akt ○ äv. bildligtbolags­styrelsen har gjort helt om och ställt in den planerade ny­emissionen hel biljettsebiljett 1 hel specialse2special hela alltetse2allt hela balettensebalett 2 hela faderullansefaderullan 1 hela härlighetensehärlighet 1 hela konkarongensekonkarongen hela köretseköret hela rasketserasket hela survensesurven hela talsetal 1 helt enkeltseenkel 3 helt och hålletfull­ständigthennes senaste skiva är helt och hållet ett ensamprojekt helt simpeltsesimpel 1 helt sonikasesonika hur i hela världensevärld 1 hur/vad/varför i hela fridensefrid inte vara hela världensevärld 1 peka med hela handensehand 1 på det hela tagetbetraktat som helhetoch med bortseende från detaljervi kan komma att revidera vissa siffror, men på det hela taget är rapporten rätt­visande på/i det stora helai huvud­sakpå det stora hela är jag rätt nöjd med min till­varo över hela linjenselinje 2 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. hel ’hel; o­skadd; lyckosam’; gemens. germ. ord; jfr helbrägda, helig, hell, 1hälsa 2vanligen predikativt som bi­behållit en samman­hållen form och där­för är i full­gott skick mest om enklare före­mål admin.MOTSATSantonymtrasigantonymsönder JFRcohyponymoskadad inte en fönster­ruta var hel efter explosionenbarnen var fattiga men (deras kläder var) hela och renasedan slutet av 1200-taletWestgöta-LagenAllt vad du är, var fullt och helt och icke styckevis och delt.Henrik Ibsen, Brand (1866; sv. övers. Sigrid Elmblad)