publicerad: 2021  
hemgång hem­gången hem­gångar
hem|­gång·en
substantiv
hem`gång
det att lyckas ta så många spel som man åtagit sig vid bud­givningen i kort­spel, särsk. bridge
hem­gång i 3 sang
belagt sedan 1929