SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hemm`an substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en hemm·an·etjordbruks­fastighet betraktad som ekonomisk enhet och med viss minsta av­kastning nu­mera ej officiell beteckningjordbr.sedan mitten av 1400-taletKonung Christoffers Landslagfornsv. heman ’bo­stad; gård’, bildn. till hember ’(ett) hem’