SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
illumination [-∫o´n] substantiv ~en ~er il·lum·in·at·ion·en1festlig upp­lysning ofta med (fler)färgat ljus scen.illuminationsgirlangersedan 1710av fra. illumination med samma betydelse; till illuminera 2färg­läggning särsk. av (medel­tida) hand­skrift konstvet.äv. konkretillustration illumination (av ngt)sedan 1845