SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`blick substantiv ~en ~ar in|­blick·en(möjlighet till) direkt studium ofta av ngt som inte utan vidare är till­gängligt komm.vid studie­besöket fick klassen en god inblick i polisens arbeteäv. om resultatet av studietupp­fattning, kunskap boken ger en god inblick i landets historiaen inblick (i ngt/SATS)sedan 1831