SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ing`en pronomen inget inga ing·eninte ngn enda NollMOTSATSantonymnågon 1 ingen buss syntes tillinga blommor hade slagit utofta i själv­ständig an­vändning, spec. om personingen är profet i sitt fädernes­landde kände ingen på det nya ställetspec. äv. (i neutrum)ingen­ting inget o­roar dem så som o­visshetenäv. med förnekande av egenskap snarare än existenshan är ingen hjälte precishon är ingen ungdom längredet är ingen konst att slå en signaldet är inget att stå efterdet är inget att önskakändisskapet är inget att stå efter om man inte är beredd att få sitt privat­liv granskat i skvaller­pressen för ingen delsedel 3 ingen orsakseorsak inget att göra (ngt) åto­möjligt att ändratåget kommer att bli försenat, men det är inget att göra åt inget ha att hämtasehämta på inget visse2vis under inga förhållandenseförhållande 1 sedan 1000-taletrunsten, Ludgo, Södermanland (Sveriges runinskrifter)runform inki, fornsv. ängin, ingin, samman­satt av 1en i bet. ’någon’ och den nekande partikeln -gi; jfr icke