publicerad: 2021  
ingendera neutrum ingetdera
pronomen
ing`endera
ingen av de båda el. av större an­tal
de grälar och ingen­dera vill ge med sig; ingetdera alternativet är till­talande
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska ängin (ingin) thera; jfr ur­sprung till 1endera!!