publicerad: 2021  
inspark in­sparken in­sparkar
in|­spark·en
substantiv
in`spark
1 (fot­bolls)spark som bollen sätts i spel med efter att ha över­skridit mål­linjens förlängning
en lång in­spark av mål­vakten
belagt sedan 1886
2 en invignings­procedur för studerande på viss ut­bildning in­om gymnasie­skolan eller hög­skolan (sär­skilt förr) med förnedrande in­slag
insparksfest
belagt sedan 1965