publicerad: 2021  
interpellation interpellationen interpellationer
inter·pell·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
fråga utan­för riks­dagens ordinarie föredragnings­lista som ställs till stats­råd av riksdags­ledamot
interpellationsdebatt
en interpellation (av någon) (i/om något/sats)
en interpellation (av någon) (i något)
en interpellation (av någon) (i sats)
en interpellation (av någon) (om något)
en interpellation (av någon) (om sats)
belagt sedan 1867