publicerad: 2021  
intrikat neutrum intrikat, bestämd form och plural intrikata
in·trik·at
adjektiv
intrika´t
svår att lösa eller över­blicka ofta på grund av känsliga yttre om­ständigheter
ett intrikat problem; den intrikata frågan om den svarta ekonomin
belagt sedan 1660; av lat. intrica´tus med samma betydelse, urspr. perfekt particip av intrica´re 'trassla in'; jfr ur­sprung till intrigera