publicerad: 2021  
isskruvning is­skruvningen is­skruvningar
is|­skruv·ning·en
substantiv
i`sskruvning
sammanpressning och upptorning i vallar av isblock främst orsakad av vindar och strömmar
belagt sedan 1867