publicerad: 2021  
italiker italikern, plural italiker
ital·ik·ern
substantiv
ita´liker
person till­hörande något indo­europeiskt folk i det forn­tida Italien ibland med ute­slutande av romarna
belagt sedan 1872