publicerad: 2021  
jade jaden
substantiv
[jej´d] el. [ja`de]
en (grå)grön, tämligen ogenomskinlig prydnads­sten anv. till smycken m.m.
jadering
ett gammalt kinesiskt sigill av jade
belagt sedan 1788; av engelska jade med samma betydelse; av spa. (piedra de la) ijada med samma betydelse, eg. '(sten mot) njurstenskolik'