SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1jaj`a interjektion låt bli! en tämligen brysk upp­maning, vanligen riktad till små­barn vard.Nolljaja, gå inte närmare elden!sedan 1722till ja
2jaja äv. ja jaja ja [ja´-el. med två huvudtryck] interjektion ja|­jaja med svagare betydelse, ibl. för att ut­trycka mot­villigt accepterande, ibl. som tecken på resignation, irritation e.d. vard.Nolljaja, det får väl bli som du vill dåjaja, det kunde man tänka sigsedan 1556