publicerad: 2021  
käxa käxade käxat
verb
käx`a
dialektalt ständigt små­tjata
käxa (om någon/något/sats)
käxa (om någon)
käxa (om något)
käxa (om sats)
belagt sedan 1681; bildn. till sv. dial. käka 'träta; tjata emot'; jfr ur­sprung till käke
käxakäxande, 2käx