publicerad: 2021  
1land landet länder
substantiv
om­råde som ut­gör en själv­ständig politisk enhet
vårt av­långa land; fjärran länder; folkrika länder; varmare länder; i ett främmande land; tjäna sitt land; flytta till ett annat land; in­om landets gränser; landet har bytt namn och politiskt system sedan 1980-talet
äv. om del­stat i federation
de tyska länderna, t.ex. Bayern
det heliga/förlovade landet (namn på) Palestinahon gjorde en pilgrims­resa till det heliga landet
ett land som flyter av mjölk och honung ur­sprungligen biblisktett bördigt, väl­signat landom­rådet har så frodig grönska att det verkar vara ett land som flyter av mjölk och honung
fara/resa/åka land och rike runt fara om­kring (i ett land)hon åkte land och rike runt och förkunnade sin lära
ingen blir profet i sitt eget land se profet
ingen mans land om­rådet mellan stridslinjernasom ingen­dera sidan behärskar: de lade ner sina vapen och möttes mellan skytte­gravarna i ingen mans land ○ äv. all­männarehan tyckte att han befann sig i ett ingen mans land mellan barndom och vuxen­värld
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Turinge, Södermanland); runform lanti (dat.), fornsvenska land; gemensamt germanskt ord; ev. urspr. bet. 'öde, ouppodlat land' och besläktat med 1linda 2
Jag längtar till landet som icke är,
ty all­ting som är, är jag trött att begära. Edith Södergran, inlednings­raderna till Landet som icke är (i den postuma dikt­samlingen med samma namn, 1925)
2land landet, plural land, bestämd plural landen
land·et
substantiv
begränsat stycke jord för odling i mindre skala
jordgubbsland; köksland; potatisland; trädgårdsland
gräva i landet; rensa (i) landet
belagt sedan 1526; se ur­sprung till 1land!!
3land landet
land·et
substantiv
1 fast mark
SYN. fastland
landdjur; landhöjning
(i/på) land
(i) land
() land
till lands
land i sikte; befinna sig på torra land; färdas till lands och till sjöss; han gick i land 1925 efter flera år till sjöss
gå i land med något klara av någothon gick i land med upp­satsen tack vare ett stipendium på 10 000 kronor
nu går skam på torra land! se skam
ro båten i land se båt
ro i land (med) något lyckas full­följa någottill ett gott resultat: hon har alla förut­sättningar att ro i land projektet
veta hur landet ligger veta hur saker och ting förhåller sighon vill veta hur landet ligger innan hon bestämmer sig
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); se ur­sprung till 1land!!
2 vanligen bestämd form om­råde utan­för tät­orter vanligen antingen orört el. dominerat av jord­bruk
SYN. landsbygd
(på/till) landet
() landet
(till) landet
bo på landet; hon var från landet; på landet är livet inte så stressigt
ibland med spec. syftning på sommar­stuga eller dylikt
de ska resa till landet på vecko­slutet
någon gång äv. i obestämd form
en fjällgård i väglöst land; vi ska ut till vårt land till helgen
kusinen från landet se kusin
belagt sedan början av 1300-talet Skåne-Lagen
Längtan till landet. Titel på sång ("Vintern rasat ut bland våra fjällar") av Herman Sätherberg (i Jägarens vila, 1838)