publicerad: 2021  
kambrium ingen böjning
kambri·um
substantiv
kam´brium
en geologisk period som in­föll cirka 570–510 miljoner år före vår tid den äldsta del­perioden av kambrosilur
(under) kambrium
under kambrium ut­vecklades högre livs­former, de ryggrads­lösa djuren, i haven
belagt sedan 1890; se ur­sprung till kambrisk