SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kam´fer substantiv ~n kamfrar knappast plur. ett starkt luktande ämne med brännande smak förr särsk. anv. för hjärtstimulans och fort­farande som ut­värtes liniment matrl.med.kamferdropparkamferlinimentkamferträdsyntetisk kamferäv.ett ständigt grönt träd i familjen lagerväxter som ut­söndrar ämnet kamfer sedan mitten eller senare hälften av 1400-taletLäke- och örte-böckerfornsv. kamfer; via fra., medeltidslat. av arab. kāfūr med samma betydelse; trol. av persiskt urspr.