publicerad: 2021  
katakomb katakomben katakomber
kata·komb·en
substantiv
[-kåm´b]
vanligen plur. under­jordisk begravnings­plats som består av långa gångar med uthuggna gravkammare i väggarna enl. en (osäker) tradition i bruk hos de tidiga kristna, särsk. i Italien (äv. som till­flykt vid förföljelser)
katakombgrav
katakomberna i Rom
belagt sedan ca 1799; av franska catacombe, ita. catacomba med samma betydelse; ev. till grek. kata´ 'ned(åt)' och lat. tum´ba 'grav'