publicerad: 2021  
kausalitet kausaliteten
kaus·al·itet·en
substantiv
kausalite´t
filosofi före­komst av en direkt orsak till varje händelse
kausalitetsförhållande
i elementar­partiklarnas värld tycks kausaliteten ibland vara upp­hävd
belagt sedan 1799