publicerad: 2021  
killing killingen killingar
kill·ing·en
substantiv
kill`ing
unge av get
lekande killingar
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska kidhlinger, diminutivbildn. till kid