publicerad: 2021  
klema klemade klemat
verb
kle`ma
vara över­drivet beskyddande mot någon
klema med någon
hon klemar för mycket med barnen
belagt sedan ca 1655; till fornsvenska, sv. dial. klema 'klena; smörja; stryka på'; gemensamt germanskt ord, urspr. 'klibba vid'
klemaklemande