publicerad: 2021  
knyffel knyffeln knyfflar
knyffl·ar
substantiv
knyff´el
var­dagligt; ålderdomligt person som handlar svek­fullt till egen för­del el. för egen vinning
knölar och knyfflar
i en sammansättn. med positiv inne­börd
heders­knyffel
belagt sedan 1854; till äldre sv. knöffel 'knöl­påk'; av lågtyska knüppel 'påk'; jfr ur­sprung till hedersknyffel