publicerad: 2021  
krämare krämaren, plural krämare, bestämd plural krämarna
kräm·ar·en
substantiv
krä`mare
ned­sättande affärsman
äv. bildligt beräknande och materialistisk person
krämaranda; krämarsjäl
belagt sedan 1297 (fastebrev vid gårdsbyte utfärdat av magistraten i Stockholm (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska krämare; av lågtyska kremer med samma betydelse; bildn. till kram(refdmed samma betydelsexnr216932)