publicerad: 2021  
krenelerad krenelerat krenelerade
krenel·er·ad
adjektiv
krenele´rad
försedd med tinnar om mur­krön
belagt sedan 1817; till franska créneler 'förse med tinnar'; av folkligt lat. cre´na 'skåra, snitt'