publicerad: 2021  
kronisk kroniskt kroniska
kron·isk
adjektiv
kro´nisk
som har ett mycket lång­varigt förlopp särsk. om sjukdom
MOTSATS 1akut 1
kronisk bronkit; kronisk prostatit
äv. om sjuk person
en kronisk sjukling
äv. om andra negativa till­stånd
kronisk oro; han har kroniskt dåligt sam­vete
belagt sedan 1747; bildn. till grek. khron´os 'tid'; jfr ur­sprung till anakronism, kronologi, krönika