publicerad: 2021  
kronologisk kronologiskt kronologiska
krono·log·isk
adjektiv
[-lå´g-]
1 som har att göra med tideräkning
vårt kronologiska system
belagt sedan 1850
2 ordnad i naturlig tids­följd
händelserna i romanen kommer i kronologisk ordning
belagt sedan 1759