SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kun`skapsföretag substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en kun·skaps|­före·tag·etkunskaps­intensivt före­tag ekon.ofta äv.före­tag med in­riktning på kunskapsrelaterade produkter bok­förlag och an­dra kunskapsföretagsedan 1992