publicerad: 2021  
kvar
adverb
1 på samma plats eller i samma läge som för­ut
kvarlämnad
hon stannade kvar efter mid­dagen; han lämnade kvar några böcker; hon glömde kvar sin kofta; han stod kvar i samma ställning i flera minuter
äv. mer abstrakt
en avfolkningsbygd där det är svårt att hålla ungdomen kvar; hon vill till varje pris sitta kvar som ord­förande
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska kvär, kvar 'lugn; stilla; kvar­blivande'; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.
2 som åter­stående del av något
hon har inga pengar kvar; lämna kvar lite av maten om det kommer någon senare; det finns inte mycket vild­mark kvar i Europa
äv. mer abstrakt
ha barna­sinnet kvar; det var inte mycket kvar av honom efter rektorns ut­skällning
äv. i fråga om tid åter­stående
nu är det bara fem dagar kvar till jul; hon har hela tio dagar kvar av semestern; det är fem minuter kvar av matchen
inte ha långt kvar se långt
belagt sedan 1430–50 Hertig Fredrik av Normandie