SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
le´beman substantiv ~nen lebemän, best. plur. lebemännen lebe|­mann·en(mans)person som lever flott och ofta ut­svävande psykol.yrk.JFRcohyponymplayboy sedan 1907av ty. Lebemann med samma betydelse, till leben ’leva’ och Mann ’(en) man’