SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1le`da verb ledde lett, pres. leder led·er1ibl. med partikel som an­ger rörelse­riktning, t.ex.bort, fram, in, ner, upp, ut hålla i och få att röra sig i viss riktning jur.komm.trafik.JFRcohyponymgå 2cohyponymbära 4 leda en blindleda cykeln i uppförs­backende ledde in hästarna i stalletpolisen ledde bort den berusade mannenäv. (om väg o.d.)föra i viss riktning gatan ledde ut på salu­torgetstigen ledde ner till sjönen bro av sten leder över flodentrappan leder upp till tredje våningenäv. bildligt, spec.ge till resultat en under­sökning som ledde fram till en doktors­avhandlingdiskussionerna ledde ofta till konflikterspec. äv. i fråga om på­verkan e.d.hon försökte leda in sam­talet på ett mindre brännbart ämnehans ord ledde tankarna till en känd diktleda (bort/fram/in/ner/upp/ut) ngn/ngt (ngnstans), leda (fram) till ngt/SATSalla vägar leder till Romseväg 1 leda i bevissebevis 1 ledande artikelseartikel 1 ledande frågase1fråga 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. leþa ’leda; föra’; gemens. germ. ord, besl. med lida 3 2ha förmåga att vidare­befordra värme el. elektricitet; om ämne eltekn.fys.de flesta metaller leder både värme och elektricitetleda ngtsedan 17983ha bestämmande in­flytande över organisation, verksamhet e.d. samh.JFRcohyponymstyra 2cohyponymanföra 1 leda ett före­tagprojektet leddes av professor NNen ung löjtnant ledde styrkanleda ngtsedan 18114för till­fället vara främst i på­gående tävling e.d. spel.sport.efter halva loppet ledde NN med 25 sekunderhon ledde från start till mål och vann över­lägsetleda (med MÅTT)sedan 18965i vissa ut­tryck här­röra från ngt Nollryktet leder sitt ur­sprung från NNleda ngt (från ngn/ngt)sedan 1658Subst.:vbid1-227325ledande (till 1 - 4), ledning (till 2 - 4)
2le`da verb ~de ~t led·arböja i en led fysiol.hon kunde inte leda på fotenleda (på) ngtsedan 1778trol. bildat till 2led 2 Subst.:vbid1-227332ledande
3le`da substantiv ~n led·ankänsla av ut­tråkning eller mot­vilja in­för ngt som man haft för mycket av psykol.livsledaskolledakänna ledade hade hört de ekonomiska argumenten till ledalik­giltigheten och ledan i ett liv utan passionersedan ca 1385Klosterläsningfornsv. ledha; bildn. till 1led