SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
legenda´risk adjektiv ~t leg·end·ar·isksom det berättas fantastiska historier om om person, händelse e.d. admin.af.relig.scen.sport.SYN.synonymlegendomspunnen den legendariske boll­trollarenen legendarisk festett smått legendariskt namn i film och teaterngn gång äv.som har att göra med (helgon)legender sedan 1898