SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1lek substantiv ~en ~ar lek·en1aktivitet som bedrivs en­bart i nöjessyfte och ofta kollektivt; spec. om mindre barns normala spontana syssel­sättningar spel.lekhörnaleklystenbarnlekfri leklek med dockorlek med bollarbarnens glada lek i vattnetflickorna bytte kläder på lekspec. om regelbestämd verksamhetfolklekjullekringleksånglekblind­bock och an­dra lekaräv. friare om av­spänt el. nonchalant bedriven (konstnärlig) verksamhetpianistens lek med tangenternaen lek med orddebatten blev till stor del en lek med siffroräven om vissa an­dra (mindre o­skyldiga) aktivitetersexuella lekaräv. om vissa natur­företeelserböljelekvindens lek med löven(på) lek, lek (med ngn/ngt)den som ger sig in i leken får leken tåladen som vill konkurrera e.d. med an­dra får räkna med mot­ståndt.ex. i form av obehagligheterkattens lek med råttanret­fullt ned­låtande (och förnedrande) behandling av under­lägsen mot­ståndarecurlingfinalen blev en kattens lek med råttan då de regerande svenska mästarna ut­klassade ett ungt och o­rutinerat Fin­land sedan 1385Klosterläsningfornsv. leker ’hastig rörelse; lek; idrott; spel; skämt’; med avbleknad bet. som suffix -lek i kärlek, väderlek m.fl.; till leka 2i vissa ut­tryck verksamhet av tävlingskaraktär spel.sport.kämpalekän­nu en president­kandidat har gett sig in i lekenNN drog sig ur, och där­med var den siste av ON:s konkurrenter ur leken(med) i lekenolympiska lekarolympiska spelde olympiska lekarna åter­upptogs i modern tid år 1896 sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelser3sär­skilt beteende hos vissa djur i sam­band med parning och fort­plantning särsk. hos fiskar, grod­djur och fåglar zool.JFRcohyponymspel 3 lekvandringorrlekparningsleksedan förra hälften av 1300-talet (i fiskleker)Westmanna-Lagen4full upp­sättning spel­kort spel.kortlekblanda lekenäv. bildligt i ett ut­tryck för ngn/ngt som kan upp­träda på ett o­förutsägbart sätti pjäsen finns ock­så en joker i leken i form av en psykiskt sjuk släktingsedan 1745Den allvarsamma leken.Titel på roman av Hjalmar Söderberg (1912); titeln syftar på kärleken
2lek adjektiv, ingen böjning i ett få­tal ut­tryck som är lek­man åld.NollJFRcohyponymolärdcohyponymoutbildad lek och lärdsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. leker; av lågty. lek ’icke prästerlig’; jfr lekman