SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
le`ksak substantiv ~en ~er lek|­sak·enföre­mål som är av­sett att an­vändas vid (barns) lek spel.leksaksaffärleksaksbilleksakstågträleksaken mekanisk leksak som man drar uppalla leksakerna låg ut­spridda på golvetäv. om före­mål som an­vänds för lek e.d. utan att vara av­sett för dettänd­stickor är inga leksakeräv. bildligt om person som behandlas vårds­löst el. ned­låtandehon tröttnade på att vara hans leksaksedan 1729