SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
len adjektiv ~t mjuk och slät och där­för an­genäm att beröra admin.psykol.MOTSATSantonymsträv mjuk och len hudäv. om före­teelser som upp­fattas av an­dra sinnenosten hade en len smaklen som en barnrumpa/persikamycket lenefter rakningen var han len som en barn­rumpa om hakan len som honungmycket lenhon sjöng gamla jazz­låtar med en röst som var len som honung sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. lin, len ’len; mild; sakt­modig’; trol. till en indoeur. ord­rot med bet. ’klibba fast vid’; ev. besl. med lim