publicerad: 2021  
levande ingen böjning
lev·ande
adjektiv
le`vande
1 som är vid liv om person, djur el. växt
levande blommor; en förteckning över nu levande svenska konstnärer; de kom levande ifrån äventyret; dägg­djur föder levande ungar
äv. bildligt för att ut­trycka viss egenskap hos person
han är ett levande lexikon; hon är ett levande bevis för att det aldrig är för sent att börja idrotta
äv. om språk som ut­gör moders­mål för nu­tida människor
latinet är inte längre ett levande språk
äv. substantiverat människa som är vid liv
enligt Bibeln skall Jesus åter­komma för att döma levande och döda
inte veta sig någon levande(s) råd se råd
levande vikt se vikt
livs levande se liv
(se ut) som ett levande fråge­tecken se frågetecken
vara (som) en levande uppslags­bok se uppslagsbok
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska livandi
2 som ger in­tryck av liv
en levande beskrivning; varma och levande färger; ett levande och in­tagande an­sikte; han har ett levande intresse för människor
levande kraft se kraft
levande ljus se ljus
levande musik se musik
belagt sedan 1320–50 En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga